گنج - صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گنج
نماد 30 رقمی صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
کد 5 رقمی نماد GANJ1
کد 12 رقمی نماد IRTKGANJ0001
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان
نام لاتین شرکت Kardan Gold ETF
کد 4 رقمی شرکت GANJ
کد 12 رقمی شرکت IRTKGANJ0004
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام