آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شکف
نماد 30 رقمی کف
کد 5 رقمی نماد KAFP1
کد 12 رقمی نماد IRO7KAFP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کف
نام لاتین شرکت Kaf
کد 4 رقمی شرکت KAFP
کد 12 رقمی شرکت IRO7KAFP0006
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی