دسبحان - سبحان دارو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دسبحان
نماد 30 رقمی سبحان دارو
کد 5 رقمی نماد DSBH1
کد 12 رقمی نماد IRO1DSBH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سبحان دارو
نام لاتین شرکت Sobhan Pharm
کد 4 رقمی شرکت DSBH
کد 12 رقمی شرکت IRO1DSBH0005
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی