ومعادن - توسعه‌معادن‌وفلزات‌

آخرین تغییرات

1402/12/02 16:44:09
آخرین قیمت 4908.0000 1.13
اولین قیمت 4855 0.04
بیشترین قیمت 4913.0000 1.24
کمترین قیمت 4831.0000 -0.45
قیمت پایانی 4856 0.06
قیمت پایانی روز قبل 4853
حداکثر قیمت مجاز 5192.00 6.99
حداقل قیمت مجاز 4514.00 -6.99
تعداد معاملات 1154
حجم معاملات 25766185
ارزش معاملات 125130789755
میانگین حجم ماه 29311984

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 2367796 6794043
حجم فروش 4359076 4802763
تعداد خرید 150 5
تعداد فروش 183 7

شناسه سهام

نماد فارسی ومعادن
نماد 30 رقمی توسعه‌معادن‌وفلزات‌
کد 5 رقمی نماد MADN1
کد 12 رقمی نماد IRO1MADN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه‌معادن‌وفلزات‌
نام لاتین شرکت S*Metals & Min.
کد 4 رقمی شرکت MADN
کد 12 رقمی شرکت IRO1MADN0004
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج سایر کانه های فلزی