کمان - س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه

آخرین تغییرات

1402/09/14 03:29:59
آخرین قیمت 527920.0000 3
اولین قیمت 527920.0000 3
بیشترین قیمت 527920.0000 3
کمترین قیمت 527920.0000 3
قیمت پایانی 527920.0000 3
قیمت پایانی روز قبل 512540.0000
حداکثر قیمت مجاز 580712.0000 13.3
حداقل قیمت مجاز 475128.0000 -7.3
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 4000
حجم فروش 0 4000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی کمان
نماد 30 رقمی س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه
کد 5 رقمی نماد PC031
کد 12 رقمی نماد IRT3PC030001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه
نام لاتین شرکت Kaman Chari PCF-PR
کد 4 رقمی شرکت PC03
کد 12 رقمی شرکت IRT3PC030005
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری خصوصی