کمان - س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کمان
نماد 30 رقمی س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه
کد 5 رقمی نماد PC031
کد 12 رقمی نماد IRT3PC030001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه
نام لاتین شرکت Kaman Chari PCF-PR
کد 4 رقمی شرکت PC03
کد 12 رقمی شرکت IRT3PC030005
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری خصوصی