لوتوس - تامین سرمایه لوتوس پارسیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی لوتوس
نماد 30 رقمی تامین سرمایه لوتوس پارسیان
کد 5 رقمی نماد LTOS1
کد 12 رقمی نماد IRO1LTOS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
نام لاتین شرکت Lotos Investment
کد 4 رقمی شرکت LTOS
کد 12 رقمی شرکت IRO1LTOS0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی