وتعاون - بیمه تعاون

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وتعاون
نماد 30 رقمی بیمه تعاون
کد 5 رقمی نماد TAVZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TAVZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه تعاون
نام لاتین شرکت Taavon Ins.
کد 4 رقمی شرکت TAVZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TAVZ0009
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی