خکار - ایرکا پارت صنعت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خکار
نماد 30 رقمی ایرکا پارت صنعت
کد 5 رقمی نماد KRIR1
کد 12 رقمی نماد IRO1KRIR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ایرکا پارت صنعت
نام لاتین شرکت Irka Part
کد 4 رقمی شرکت KRIR
کد 12 رقمی شرکت IRO1KRIR0008
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری