غمایه - شرکت خمیرمایه رضوی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غمایه
نماد 30 رقمی شرکت خمیرمایه رضوی
کد 5 رقمی نماد RAVZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3RAVZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت خمیرمایه رضوی
نام لاتین شرکت Razavi Yeast
کد 4 رقمی شرکت RAVZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3RAVZ0001
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید نان و محصولات وابسته