وپترو - سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وپترو
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
کد 5 رقمی نماد PETR1
کد 12 رقمی نماد IRO1PETR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
نام لاتین شرکت Petro. Inv.
کد 4 رقمی شرکت PETR
کد 12 رقمی شرکت IRO1PETR0005
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید محصولات شیمیایی دیگر