سخند - صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/30 14:32:50
حباب قیمت
آخرین قیمت 10085 0.18
اولین قیمت 10085 0.18
بیشترین قیمت 10085 0.18
کمترین قیمت 10085 0.18
قیمت پایانی 10085 0.18
قیمت پایانی روز قبل 10067
حداکثر قیمت مجاز 11073.00 9.99
حداقل قیمت مجاز 9061.00 -9.99
تعداد معاملات 6
حجم معاملات 4044
ارزش معاملات 40783740
میانگین حجم ماه 334675

اطلاعات صندوق

آخرین تغییر NAV 1403/03/30 14:59:00
آخرین NAV 10069 0.14
NAV روز قبل 10055

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 4044
حجم فروش 4044 0
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 3 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی سخند
نماد 30 رقمی صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
کد 5 رقمی نماد SSNF1
کد 12 رقمی نماد IRT3SSNF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
نام لاتین شرکت S.KhobreganNaftETF
کد 4 رقمی شرکت SSNF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SSNF0003
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

تبادل نظر