پرداخت - به پرداخت ملت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پرداخت
نماد 30 رقمی به پرداخت ملت
کد 5 رقمی نماد PRKT1
کد 12 رقمی نماد IRO1PRKT0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت به پرداخت ملت
نام لاتین شرکت Behpardakht Mellat
کد 4 رقمی شرکت PRKT
کد 12 رقمی شرکت IRO1PRKT0007
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار