آباد - توریستی ورفاهی آبادگران ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آباد
نماد 30 رقمی توریستی ورفاهی آبادگران ایران
کد 5 رقمی نماد ABAD1
کد 12 رقمی نماد IRO1ABAD0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توریستی ورفاهی آبادگران ایران
نام لاتین شرکت Abadgaran
کد 4 رقمی شرکت ABAD
کد 12 رقمی شرکت IRO1ABAD0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه هتل و رستوران
زیرگروه هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه