ولنوین - لیزینگ اقتصاد نوین

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 0001/01/02 04:30:00
آخرین قیمت 0 -100
اولین قیمت 0 -100
بیشترین قیمت 0 -100
کمترین قیمت 0 -100
قیمت پایانی 1000.0000 0
قیمت پایانی روز قبل 1000.0000
حداکثر قیمت مجاز 0.0000 -100
حداقل قیمت مجاز 0.0000 -100
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی ولنوین
نماد 30 رقمی لیزینگ اقتصاد نوین
کد 5 رقمی نماد VALE1
کد 12 رقمی نماد IRO1VALE0001
نام شرکت لیزینگ اقتصاد نوین
نام لاتین شرکت E. Novin Leasing
کد 4 رقمی شرکت VALE
کد 12 رقمی شرکت IRO1VALE0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی

تبادل نظر