شسم - تولید سموم‌ علف‌ کش

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شسم
نماد 30 رقمی تولید سموم‌ علف‌ کش
کد 5 رقمی نماد TSAP1
کد 12 رقمی نماد IRO7TSAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولید سموم‌ علف‌ کش
نام لاتین شرکت Herbicides Prod
کد 4 رقمی شرکت TSAP
کد 12 رقمی شرکت IRO7TSAP0002
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی