تسه0003 - امتیازتسهیلات مسکن خرداد1400

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تسه0003
نماد 30 رقمی امتیازتسهیلات مسکن خرداد1400
کد 5 رقمی نماد MZ301
کد 12 رقمی نماد IRO6MSKZ0031
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت امتیازتسهیلات مسکن خرداد1400
نام لاتین شرکت Mortgage Right0003
کد 4 رقمی شرکت MSKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MSKZ0030
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن