وثوق - سرمایه گذاری وثوق امین

آخرین تغییرات

1402/12/08 12:07:02
آخرین قیمت 20350 -2.86
اولین قیمت 20350 -2.86
بیشترین قیمت 20350 -2.86
کمترین قیمت 20350 -2.86
قیمت پایانی 20800 -0.72
قیمت پایانی روز قبل 20950
حداکثر قیمت مجاز 21550.00 2.86
حداقل قیمت مجاز 20350.00 -2.86
تعداد معاملات 34
حجم معاملات 190622
ارزش معاملات 3879157700
میانگین حجم ماه 2085801

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 190622 0
حجم فروش 190622 0
تعداد خرید 28 0
تعداد فروش 6 0

شناسه سهام

نماد فارسی وثوق
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری وثوق امین
کد 5 رقمی نماد VOSP1
کد 12 رقمی نماد IRO7VOSP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
نام لاتین شرکت Vosoogh Invest.
کد 4 رقمی شرکت VOSP
کد 12 رقمی شرکت IRO7VOSP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی