وثوق - سرمایه گذاری وثوق امین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وثوق
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری وثوق امین
کد 5 رقمی نماد VOSP1
کد 12 رقمی نماد IRO7VOSP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری وثوق امین
نام لاتین شرکت Vosoogh Invest.
کد 4 رقمی شرکت VOSP
کد 12 رقمی شرکت IRO7VOSP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی