گپارس - امور رفاهی کارگزاران پارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گپارس
نماد 30 رقمی امور رفاهی کارگزاران پارس
کد 5 رقمی نماد PBRP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PBRP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت امور رفاهی کارگزاران پارس
نام لاتین شرکت Pars Broker
کد 4 رقمی شرکت PBRP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PBRP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه هتل و رستوران
زیرگروه هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه