غشاذر - پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غشاذر
نماد 30 رقمی پگاه‌آذربایجان‌غربی‌
کد 5 رقمی نماد SHPZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1SHPZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پگاه‌آذربایجان‌غربی‌
نام لاتین شرکت W. Azar. Pegah
کد 4 رقمی شرکت SHPZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1SHPZ0003
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید لبنیات