نبورس - نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1401/06/28 04:29:59
آخرین قیمت 5560.0000 0.36
اولین قیمت 5560.0000 0.36
بیشترین قیمت 5560.0000 0.36
کمترین قیمت 5560.0000 0.36
قیمت پایانی 6140.0000 10.83
قیمت پایانی روز قبل 5540.0000
حداکثر قیمت مجاز 5660.0000 2.17
حداقل قیمت مجاز 4920.0000 -11.19
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 30000000
حجم فروش 0 30000000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی نبورس
نماد 30 رقمی نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
کد 5 رقمی نماد NBRS1
کد 12 رقمی نماد IRO1NBRS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
نام لاتین شرکت TSE financial
کد 4 رقمی شرکت NBRS
کد 12 رقمی شرکت IRO1NBRS0001
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه اداره ی بازارهای مالی

تبادل نظر