صیدک601 - صکوک مرابحه صیدک601-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صیدک601
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه صیدک601-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AE571
کد 12 رقمی نماد IRB6AE570611
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه صیدک601-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sokuk Sipa601
کد 4 رقمی شرکت AE57
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE570612
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
زیرگروه فروش قطعات یدکی لوازم الحاقی وسایل نقلیه