بهیر - س. توسعه تجارت هیرمند

آخرین تغییرات

1402/11/16 12:28:00
آخرین قیمت 5100.0000 -1.16
اولین قیمت 5100.0000 -1.16
بیشترین قیمت 5100.0000 -1.16
کمترین قیمت 5100.0000 -1.16
قیمت پایانی 5200.0000 0.78
قیمت پایانی روز قبل 5160.0000
حداکثر قیمت مجاز 5300.0000 2.71
حداقل قیمت مجاز 5100.0000 -1.16
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 1998740

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 690118 533000
حجم فروش 1223118 0
تعداد خرید 18 1
تعداد فروش 21 0

شناسه سهام

نماد فارسی بهیر
نماد 30 رقمی س. توسعه تجارت هیرمند
کد 5 رقمی نماد HIRP1
کد 12 رقمی نماد IRO7HIRP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت س. توسعه تجارت هیرمند
نام لاتین شرکت Hirmand Investment
کد 4 رقمی شرکت HIRP
کد 12 رقمی شرکت IRO7HIRP0009
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی