بورس - بورس اوراق بهادار تهران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بورس
نماد 30 رقمی بورس اوراق بهادار تهران
کد 5 رقمی نماد BORS1
کد 12 رقمی نماد IRO1BORS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بورس اوراق بهادار تهران
نام لاتین شرکت S*TehranStockExch.
کد 4 رقمی شرکت BORS
کد 12 رقمی شرکت IRO1BORS0000
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه اداره ی بازارهای مالی