وهنر - گروه توسعه هنر ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وهنر
نماد 30 رقمی گروه توسعه هنر ایران
کد 5 رقمی نماد IADP1
کد 12 رقمی نماد IRO7IADP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه توسعه هنر ایران
نام لاتین شرکت Iran Arts DEV.GRP
کد 4 رقمی شرکت IADP
کد 12 رقمی شرکت IRO7IADP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه فعالیت های هنری، سرگرمی و خلاقانه
زیرگروه فعالیت های هنری