شپارس - بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شپارس
نماد 30 رقمی بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
کد 5 رقمی نماد BMPS1
کد 12 رقمی نماد IRO1BMPS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
نام لاتین شرکت Pars Int. Mfg.
کد 4 رقمی شرکت BMPS
کد 12 رقمی شرکت IRO1BMPS0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی