سبزوا - سیمان لار سبزوار

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سبزوا
نماد 30 رقمی سیمان لار سبزوار
کد 5 رقمی نماد SBZZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3SBZZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان لار سبزوار
نام لاتین شرکت Sabzevar Cement
کد 4 رقمی شرکت SBZZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SBZZ0005
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ