مانی - صندوق س. با درآمد ثابت مانی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مانی
نماد 30 رقمی صندوق س. با درآمد ثابت مانی
کد 5 رقمی نماد MANI1
کد 12 رقمی نماد IRT1MANI0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. با درآمد ثابت مانی
نام لاتین شرکت Mani ETF
کد 4 رقمی شرکت MANI
کد 12 رقمی شرکت IRT1MANI0008
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت