غشصفا - شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غشصفا
نماد 30 رقمی شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
کد 5 رقمی نماد SPPE1
کد 12 رقمی نماد IRO1SPPE0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
نام لاتین شرکت I. Pegah Dairy
کد 4 رقمی شرکت SPPE
کد 12 رقمی شرکت IRO1SPPE0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید لبنیات