شگسترح - ح. گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شگسترح
نماد 30 رقمی ح. گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)
کد 5 رقمی نماد SGSX1
کد 12 رقمی نماد IRR1SHGS0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح. گسترش سوخت سبززاگرس(س. عام)
نام لاتین شرکت Zagros GreenFuel-R
کد 4 رقمی شرکت SHGS
کد 12 رقمی شرکت IRR1SHGS0105
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید سایر محصولات شیمیایی