غپونه - نوش پونه مشهد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غپونه
نماد 30 رقمی نوش پونه مشهد
کد 5 رقمی نماد NPMP1
کد 12 رقمی نماد IRO3NPMP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت نوش پونه مشهد
نام لاتین شرکت N. Pouneh Mashhad
کد 4 رقمی شرکت NPMP
کد 12 رقمی شرکت IRO3NPMP0001
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید سایر محصولات غذایی