سکه0411پ05 - تمام سکه طرح جدید0411 آینده

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سکه0411پ05
نماد 30 رقمی تمام سکه طرح جدید0411 آینده
کد 5 رقمی نماد K0161
کد 12 رقمی نماد IRK1K01604B1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت تمام سکه طرح جدید0411 آینده
نام لاتین شرکت Gold Coin 0411
کد 4 رقمی شرکت K016
کد 12 رقمی شرکت IRK1K01604B3
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی