دارا یکم - صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دارا یکم
نماد 30 رقمی صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
کد 5 رقمی نماد DARA1
کد 12 رقمی نماد IRT1DARA0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
نام لاتین شرکت DARA ETF
کد 4 رقمی شرکت DARA
کد 12 رقمی شرکت IRT1DARA0003
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام