کگاز - شیشه‌ و گاز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کگاز
نماد 30 رقمی شیشه‌ و گاز
کد 5 رقمی نماد SGAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1SGAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیشه‌ و گاز
نام لاتین شرکت Glass and Gas
کد 4 رقمی شرکت SGAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1SGAZ0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه