غکورش - صنعت غذایی کورش

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غکورش
نماد 30 رقمی صنعت غذایی کورش
کد 5 رقمی نماد KRSH1
کد 12 رقمی نماد IRO1KRSH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنعت غذایی کورش
نام لاتین شرکت Kourosh Food Ind.
کد 4 رقمی شرکت KRSH
کد 12 رقمی شرکت IRO1KRSH0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید روغن های حیوانی و نباتی