شیشه75ن - گواهی شیشه فلوت4بیرنگBکاویان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه75ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت4بیرنگBکاویان
کد 5 رقمی نماد L0751
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS0751
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت4بیرنگBکاویان
نام لاتین شرکت Glass Commodity-75
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS0756
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه