آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سایرا
نماد 30 رقمی ایرانیت‌
کد 5 رقمی نماد IRNP1
کد 12 رقمی نماد IRO7IRNP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ایرانیت‌
نام لاتین شرکت Iranit
کد 4 رقمی شرکت IRNP
کد 12 رقمی شرکت IRO7IRNP0001
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ