اوج - صندوق س.اوج دماوند-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اوج
نماد 30 رقمی صندوق س.اوج دماوند-س
کد 5 رقمی نماد OJDF1
کد 12 رقمی نماد IRT3OJDF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.اوج دماوند-س
نام لاتین شرکت Owj Damavand ETF
کد 4 رقمی شرکت OJDF
کد 12 رقمی شرکت IRT3OJDF0000
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام