ساحل - صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/05/01 09:38:30
حباب قیمت
آخرین قیمت 15776 0.07
اولین قیمت 15779 0.09
بیشترین قیمت 15779 0.09
کمترین قیمت 15776 0.07
قیمت پایانی 15777 0.08
قیمت پایانی روز قبل 15765
حداکثر قیمت مجاز 17341.00 10
حداقل قیمت مجاز 14189.00 -10
تعداد معاملات 20
حجم معاملات 215730
ارزش معاملات 3403474044
میانگین حجم ماه 18513324

اطلاعات صندوق

آخرین تغییر NAV 1403/05/01 09:29:00
آخرین NAV 15754 0.34
NAV روز قبل 15700

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 215730 0
حجم فروش 176926 38804
تعداد خرید 10 0
تعداد فروش 11 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی ساحل
نماد 30 رقمی صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
کد 5 رقمی نماد SELF1
کد 12 رقمی نماد IRT3SELF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
نام لاتین شرکت Sahel ETF
کد 4 رقمی شرکت SELF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SELF0001
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

تبادل نظر