پاکشو - گروه صنعتی پاکشو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پاکشو
نماد 30 رقمی گروه صنعتی پاکشو
کد 5 رقمی نماد PASH1
کد 12 رقمی نماد IRO1PASH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه صنعتی پاکشو
نام لاتین شرکت Paksho
کد 4 رقمی شرکت PASH
کد 12 رقمی شرکت IRO1PASH0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی