کگلح - ح . معدنی و صنعتی گل گهر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کگلح
نماد 30 رقمی ح . معدنی و صنعتی گل گهر
کد 5 رقمی نماد GOLX1
کد 12 رقمی نماد IRR1GOLG0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . معدنی و صنعتی گل گهر
نام لاتین شرکت Gol-E-Gohar.-R
کد 4 رقمی شرکت GOLG
کد 12 رقمی شرکت IRR1GOLG0107
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن