هیوا - صندوق س. ثروت هیوا-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی هیوا
نماد 30 رقمی صندوق س. ثروت هیوا-س
کد 5 رقمی نماد HIVF1
کد 12 رقمی نماد IRT3HIVF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. ثروت هیوا-س
نام لاتین شرکت Hiva ETF
کد 4 رقمی شرکت HIVF
کد 12 رقمی شرکت IRT3HIVF0008
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام