بالبر - کابل‌ البرز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بالبر
نماد 30 رقمی کابل‌ البرز
کد 5 رقمی نماد KALZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1KALZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کابل‌ البرز
نام لاتین شرکت Alborz Cable
کد 4 رقمی شرکت KALZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1KALZ0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
زیرگروه تولید سیم و کابل عایق