کی بی سی - شرکت کی بی سی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کی بی سی
نماد 30 رقمی شرکت کی بی سی
کد 5 رقمی نماد KBCZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3KBCZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت کی بی سی
نام لاتین شرکت KBC Company
کد 4 رقمی شرکت KBCZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3KBCZ0000
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی