مشهر312 - مشارکت ش اسلامشهر312-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مشهر312
نماد 30 رقمی مشارکت ش اسلامشهر312-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد ESMQ1
کد 12 رقمی نماد IRB5ESMU03C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش اسلامشهر312-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Eslamshahr.M312
کد 4 رقمی شرکت ESMU
کد 12 رقمی شرکت IRB5ESMU03C7
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده