اخزا103 - اسناد خزانه-م3بودجه01-040520

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/01/29 06:11:22
آخرین قیمت 692900 0.09
اولین قیمت 692900.00 0.09
بیشترین قیمت 692900 0.09
کمترین قیمت 692900 0.09
قیمت پایانی 692310 0
قیمت پایانی روز قبل 692310
حداکثر قیمت مجاز 726920.00 5
حداقل قیمت مجاز 657700.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 39312

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 500 80900
حجم فروش 2000 79400
تعداد خرید 1 2
تعداد فروش 1 9

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا103
نماد 30 رقمی اسناد خزانه-م3بودجه01-040520
کد 5 رقمی نماد TR081
کد 12 رقمی نماد IRB3TR080451
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسناد خزانه-م3بودجه01-040520
نام لاتین شرکت TreasuryBill250811
کد 4 رقمی شرکت TR08
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR080452
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا