ثنور - سرمایه گذاری کوه نور

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثنور
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری کوه نور
کد 5 رقمی نماد NORP1
کد 12 رقمی نماد IRO7NORP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری کوه نور
نام لاتین شرکت Noor Invest.
کد 4 رقمی شرکت NORP
کد 12 رقمی شرکت IRO7NORP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده