قنیشا - قند نیشابور

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قنیشا
نماد 30 رقمی قند نیشابور
کد 5 رقمی نماد GNBO1
کد 12 رقمی نماد IRO1GNBO0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قند نیشابور
نام لاتین شرکت Neyshabour S.
کد 4 رقمی شرکت GNBO
کد 12 رقمی شرکت IRO1GNBO0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر