قنیشا - قند نیشابور

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:28:07
آخرین قیمت 2713 -0.95
اولین قیمت 2720 -0.69
بیشترین قیمت 2787.0000 1.75
کمترین قیمت 2700 -1.42
قیمت پایانی 2730 -0.33
قیمت پایانی روز قبل 2739
حداکثر قیمت مجاز 2930.00 6.97
حداقل قیمت مجاز 2548.00 -6.97
تعداد معاملات 314
حجم معاملات 6502603
ارزش معاملات 17749181636
میانگین حجم ماه 15288060

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 6502603 0
حجم فروش 6236886 265717
تعداد خرید 128 0
تعداد فروش 88 1

شناسه سهام

نماد فارسی قنیشا
نماد 30 رقمی قند نیشابور
کد 5 رقمی نماد GNBO1
کد 12 رقمی نماد IRO1GNBO0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قند نیشابور
نام لاتین شرکت Neyshabour S.
کد 4 رقمی شرکت GNBO
کد 12 رقمی شرکت IRO1GNBO0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر