ثشاهد - سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثشاهد
نماد 30 رقمی سرمایه‌ گذاری‌ شاهد
کد 5 رقمی نماد SAHD1
کد 12 رقمی نماد IRO1SAHD0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌ گذاری‌ شاهد
نام لاتین شرکت Shahed Inv.
کد 4 رقمی شرکت SAHD
کد 12 رقمی شرکت IRO1SAHD0006
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده