پاسا - ایران‌یاساتایرورابر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پاسا
نماد 30 رقمی ایران‌یاساتایرورابر
کد 5 رقمی نماد YASA1
کد 12 رقمی نماد IRO1YASA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ایران‌یاساتایرورابر
نام لاتین شرکت Iran Yasa Tire
کد 4 رقمی شرکت YASA
کد 12 رقمی شرکت IRO1YASA0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه لاستیک و پلاستیک
زیرگروه تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی