خشرق - الکتریک‌ خودرو شرق‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خشرق
نماد 30 رقمی الکتریک‌ خودرو شرق‌
کد 5 رقمی نماد KHSH1
کد 12 رقمی نماد IRO1KHSH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت الکتریک‌ خودرو شرق‌
نام لاتین شرکت E. Kh. Shargh
کد 4 رقمی شرکت KHSH
کد 12 رقمی شرکت IRO1KHSH0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری